2017-09-25

Tomas Salmonson är Årets Farmaceut 2017

På den internationella farmaceutdagen, den 25 september, tillkännager Sveriges Farmaceuter traditionsenligt vem som får den prestigefyllda utmärkelsen Årets Farmaceut. Tag chansen att träffa och lyssna på pristagarna på mingelfest 11 oktober, kl. 16:30-18:00, City Conference Centre, Drottninggatan 78 B, Stockholm.Tomas Salmonson är Årets Farmaceut 2017

Tomas Salmonson är apotekare och farmacie doktor vid Läkemedelsverket. Han har varit ordförande i den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s inflytelserika vetenskapliga kommitté för humanläkemedel, CHMP, sedan 2012. Posten är en av de allra tyngsta i läkemedelsvärlden. Kommittén ansvarar för att bereda myndighetens vetenskapliga yttranden i frågor som rör läkemedel för humant 
bruk.

Tomas Salmonson är även en av EU-kommissionens representanter i ICH, The International Council for Harmonisation.

Motiveringen lyder: "Tomas Salmonson verkar för internationellt samarbete mellan myndigheter i syfte att dela kunskaper och utvärderingar av läkemedel. Han utvecklar nya och bättre vägar för att underlätta samarbete och utbyte av information – allt för att uppnå största möjliga nytta för patienten."

– Tomas Salmonson verkar inom ett viktigt och högaktuellt område för Sverige och EU. Jag är mycket glad och stolt att priset går till en så välmeriterad person som är en stor förebild för farmaceuter i Sverige, säger Kristina Billberg, ordförande i Sveriges Farmaceuter.

Årets Farmaceut utses sedan 1983 av Sveriges Farmaceuter, fack- och professionsförbundet för apotekare och receptarier. Utöver äran består det av 10 000 kronor och en plats i expertnätverket Årets Farmaceuter.

I samband med prisutdelningen den 11 oktober håller Tomas Salmonson en föreläsning. 

Mer information finns på Sveriges Farmaceuters hemsida.

Foto: Setna Karimkhani 

Sara Antar är Årets Farmacistudent

Sara Antar från Uppsala tilldelas utmärkelsen Årets Farmacistudent 2017. Hon läser apotekarprogrammet vid Uppsala universitet och gör just nu sitt examensarbete.

Motiveringen lyder: "Med driv och engagemang hjälper Sara Antar studenter att klara sina studier. Hon bygger broar mellan studenter och farmaceutiska företag och underlättar därmed studenternas väg in på arbetsmarknaden"

– Det är glädjande att se att många av våra blivande apotekare är så intresserade av vår professions betydelse. Det är med glädje som vi premierar driftiga och engagerade studentmedlemmar som Sara Antar, säger Kristina Billberg om pristagaren.

Priset uppmärksammar personer som kan ses som goda exempel och som bidragit till att förbättra farmacibranschen eller farmacistudenters situation. Priset är, förutom äran, 5 000 kronor.
I samband med prisutdelningen den 11 oktober håller även Sara Antar en föreläsning. 

Mer information finns på Sveriges Farmaceuters hemsida.

För mer information:
Tomas Salmonson, Årets Farmaceut: 070-517 47 14, tomas.salmonson@mpa.se
Sara Antar, Årets Farmacistudent: Telefonnummer lämnas ut vid förfrågan, sara-antar@live.se
Kristina Billberg, ordförande Sveriges Farmaceuter, 070-939 99 01, kristina.billberg@sverigesfarmaceuter.se

 

Nyheter

Sveriges Farmaceuter: ”Ungas recept ska kunna skyddas, men på ett modernt sätt.”

2019-02-11

E-hälsomyndigheten utarbetar just nu en rad åtgärder för att ungas recept ska ges ökat...

Förbundet vill motverka stuprörstänk med nytt pris

2019-02-07

Sveriges Farmaceuter är en av sju fack- och professionsförbund som, tillsammans med tidningen...

Sveriges Farmaceuter får medel för att fortsätta med SENNA-projektet 2019

2019-01-29

Sveriges Farmaceuter har, tillsammans med Sveriges apoteksförening, LIF, Almega Tjänsteförbunden...