Nyheter

Har du frågor om våra nyheter, kontakta kommunikatör Daniel Skoglund, 08-507 999 12, daniel.skoglund@sverigesfarmaceuter.se

Visa

Sveriges Farmaceuters ställningstagande i frågan om minimilöner

2019-10-16 15:27

Europarlamentet har ålagt EU-kommissionen att lägga fram ett förslag om minimilöner, så att ” var...

Lokalförening bildad i Region Sörmland

2019-10-07 11:10

I fredags den 4 oktober, beslutade 13 medlemmar att bilda en lokalförening i Region Sörmland....

Tjänstepensionens dag 27 september

2019-09-27 09:14

Idag är det Tjänstepensionens dag. Syftet med dagen är att uppmärksamma vikten av att ha en...

Årets farmaceut och Årets farmacistudent är utsedda

2019-09-25 10:30

För att uppmärksamma farmaceuters viktiga arbete utser Sveriges Farmaceuter Årets Farmaceut på de...

Sveriges Farmaceuter på FIP-kongressen i Abu Dhabi

2019-09-24 14:41

Den här veckan är förbundsordförande Ulf Janzon och professionsutvecklare Erika Larsson från...

Så här arbetar Sveriges Farmaceuter med klimatfrågan

2019-09-20 13:58

Sveriges Farmaceuter har den senaste månaden fått ett antal frågor kring hur vi ser på att delta ...

Ny FAQ-sida lanserad

2019-09-11 15:45

Sveriges Farmaceuters medlemsrådgivning får hundratals med frågor kring vilka regler som gäller i...

Nordiska farmaceuter möts i Stockholm

2019-08-29 09:55

Nordisk Farmaceutunion (NFU), som består av de nordiska fackförbunden på farmaciområdet, möts ida...

Martina Perzanowska tf. förbundsdirektör på Sveriges Farmaceuter

2019-08-26 15:41

Sveriges Farmaceuters styrelse har utsett förbundets förhandlingschef Martina Perzanowska till...

Sveriges Farmaceuter anställer chefsfarmaceut

2019-08-21 11:29

Sveriges Farmaceuter har rekryterat Anna Montgomery som chefsfarmaceut, en nyinrättad funktion so...

Hjälp oss göra förslaget till strategisk plan 2025 ännu bättre

2019-08-15 15:34

Förbundsstyrelsen har i uppdrag att ta fram ett förslag till strategisk plan 2025 till extra...

Efter semestern: hittar inte du din faktura från Sveriges Farmaceuter?

2019-08-15 13:40

Just nu är det många medlemmar som kontaktar Sveriges Farmaceuters medlemsregister med...

Sveriges Farmaceuter på Pridefestivalen

2019-07-31 16:42

Nu har Stockholm Pride dragit igång! Sveriges Farmaceuter finns representerade i Sacotältet i Pri...

Sommaröppettider i medlemsrådgivningen

2019-07-04 08:40

Sveriges Farmaceuters medlemsrådgivning kommer att vara bemannad under hela sommaren. Till och me...

Förbundsordförande Ulf Janzon i Almedalen

2019-07-02 15:28

Förbundsordförande Ulf Janzon reflekterar kring sina intryck i Almedalen: "Mycket av det som skri...

Sveriges Farmaceuter i Almedalen: vill få fler nyanlända apotekare i jobb

2019-07-02 08:36

Sveriges farmaceuter är drivande i ett mycket lyckat projekt, Senna, som syftar till att snabbare...

Tio år efter omregleringen av apoteksmarknaden

2019-07-01 10:48

I dag, den första juli, är det tio år sedan apoteksmarknaden omreglerades. Många nya apotek har...

Nationellt avtal vid krissituationer tecknat

2019-07-01 08:44

Ett nationellt avtal är klart som reglerar lön och arbetstid för 800 000 anställda inom kommuner...

Sveriges Farmaceuter med i referensgrupp rörande LAS

2019-06-14 16:05

Martina Perzanowska, Sveriges Farmaceuters förhandlingschef, ingår i Sacos referensgrupp rörande ...

Kansliet stängt under nationaldagshelgen

2019-06-05 14:48

Sveriges Farmaceuters kansli har halvdag 5 juni med anledningen av nationaldagen 6 juni. Kansliet...