Lönestatistik 2019

Sveriges Farmaceuter ger förbundets medlemmar tillgång till Sveriges bästa farmaceutspecifika lönestatistik. Statistiken baseras på insamlade löneuppgifter under oktober 2019.

Du som svarar på löneenkäten under hösten 2019
Som tack för dina svar kommer du få förtur och tillgång till lönestatistiken under v.8 2020. Vi skickar statistiken till din e-postadress.

Du som inte svarar på löneenkäten under hösten 2019
Lönestatistiken skickas med som tryckt folder tillsammans med mars-utgåvan av Svensk Farmaci.