Internationella Farmaceutdagen

Den 25/9 hyllar vi Sveriges alla farmaceuter genom Internationella Farmaceutdagen. 

Initiativet till Internationella Farmaceutdagen (World Pharmacists Day) togs av FIP (The International Pharmaceutical Federation) och arrangeras sedan 2010 varje 25 september. Syftet med dagen är att lyfta fram värdet av farmaceuters profession och betydelse för människors hälsa internationellt.

Sveriges Farmaceuter uppmärksammar dagen årligen genom att bjuda våra medlemmar på tårta. För att få en tårta betald av Sveriges Farmaceuter på Internationella Farmaceutdagen, krävs att du uppfyllt någon av nedanstående kriterier, A, B eller C. När du uppfyller någon av kriterierna ansöker du om att få din tårta betald genom att fylla i formuläret nedan.

Vi kontaktar sedan dig för att få ett giltigt kvitto på tårtan och dina kontouppgifter. 

Om alla redan är medlemmar på din arbetsplats och ni redan har både ett förhandlingsombud och ett skyddsombud, bjuder vi er på tårta ändå. I detta fall ber vi er kontakta marknadsansvarig Martin Götherström, 070-939 99 02

Vilken tårtprestation har du genomfört?
Jag heter
Mina kontaktuppgifter
Min kollega heter
Kontaktuppgifter till min kollega
Vår arbetsplats