Extra fullmäktige 2019

Ordinarie fullmäktige förra året, 2018, beslutade att det ska genomföras ett extra fullmäktige nu i år 2019. Det kommer att ske 22–23 november 2019. 

Anledningen till detta var att ordinarie fullmäktige tyckte att förslagen till nya stadgar behövde utvecklas mer för att kunna antas. Dessutom beslutades att det strategiska programmet borde vidareutvecklas.

Senare har förbundsstyrelsen beslutat att det även ska genomföras fyllnadsval för de ledamöter i förbundsstyrelsen som har slutat under året.

Vilka röstar på extra fullmäktige?

Fullmäktige består av 30 delegater som debatterar, föreslår beslut och därefter röstar om hur och vilka beslut som ska tas.

Mandaten fördelas per sektion baserat på respektive sektions relativa medlemsantal sista december föregående år, alltså 31 december 2018.

Det är sektionerna som tillsätter vilka som ska svara delegater. Sektionerna beslutar själva hur processen ska gå till, men målet är att olika delar av medlemmarna ska vara representerade.

Om du skulle vilja vara med att påverka får du gärna kontakta din sektionsordförande, på mejl nedan, och anmäla ditt intresse.

Ordförande apotekssektionen: Karin Gummesson karin.gummesson@sverigesfarmaceuter.se

Ordförande industrisektionen: Tuulikki Lindmark tuulikki.lindmark@sverigesfarmaceuter.se

Ordförande offentligsektionen: Celina Sving celina.sving@sverigesfarmaceuter.se

Ordförande studentsektionen: Sara Joher sara.joher@sverigesfarmaceuter.se

Extra fullmäktige och ordinarie fullmäktige – vad är skillnaden?

Var är det för skillnad mellan ett ordinarie och ett extra fullmäktige?

Ett ordinarie har till uppgift att välja ny förbundsstyrelse, besluta om ansvarsfrihet, hantera inkomna motioner från medlemmar och propositioner från förbundsstyrelsen.

Ett extra fullmäktige hanterar endast de frågor som sektionera, ordinarie fullmäktige, eller styrelsen beslutat ska tas upp. Hit kan du som medlem normalt inte skicka motioner, exempelvis. Ett extra fullmäktige är sålunda normalt inte lika omfångsrikt som ett ordinarie fullmäktige. 

Vad kommer att avhandlas under extra fullmäktige 22-23 november 2019?

Syftet med extra fullmäktige 2019 är att fastställa nya stadgar för förbundet, samt ny verksamhetsplan för fullmäktigeperioden. Exakt dagordning kommer att sändas till delegaterna.

Förslag nya stadgar 

Förslag nytt strategiskt program