Nominera till förbundets centrala poster

Under våren har du som medlem kunnat nominera till förbundets sektionsstyrelser. Nu kan du nominera till förbundets centrala poster - förbundsordförande, vice ordförande, valberedning, forum för etikfrågor, revisorer och styrelsen för förbundets stiftelser.

Nominering till centrala poster

Som medlem i Sveriges Farmaceuter har du rätt att nominera dig själv, eller en bra kollega till de centrala förtroendeposterna i förbundet. För att valberedningen ska hinna kontakta de nominerade, måste din nominering vara de till handa senast den 4 augusti.

Tre olika sätt att nominera - välj det som passar dig:

1) Skicka ett mejl till valberedningen
Skicka ett mejl direkt till valberedningen med följande information:
a) Ditt för- och efternamn
b) Din e-postadress som valberedningen kan kontakta dig på
c) För- och efternamn på den du nominerar
d) E-postadress och/eller telefonnummer till den du nominerar
e) Vilken post du nominerar till (Förbundsstyrelse: ordförande, Förbundsstyrelse: vice ordförande, Valberedningen: ordförande, Valberedningen: ledamot, Revisor, Revisorsuppleant, Forum för etikfrågor: ordförande, Forum för etikfrågor: ledamot, Förbundets stiftelser: ordförande, Förbundets stiftelser: ledamot. Läs mer om de olika uppdragen här)
f) Din motivering

2) Skicka ett brev per post med ovanstående information (a-f)
Till Sveriges Farmaceuters kansli:
Valberedningen
Box 3215
103 64 Stockholm

3) Fyll i nedanstående formulär 

Nominera till centrala poster 2020