Fullmäktige, förbundets riksdag

Vad ska Sveriges Farmaceuter ägna sig åt de kommande åren. Det är grundfrågan när förbundet samlas i september i år. Fullmäktige kan liknas vid en riksdag för förbundet.

Fullmäktige – en viktig plattform för beslut 

Vad ska förbundets resurser – medlemmarnas avgifter – användas till och hur ska målkonflikter vägas av? Vad är det viktigaste för förbundet att satsa på? Vilka ska leda förbundet och vad har förbundet gjort sedan förra ordinarie fullmäktige 2018?

Ovanstående frågor är exempel på vad fullmäktige skulle kunna hantera. Nuvarande förbundsstyrelse jobbar nu för fullt med att ta fram relevant underlag till fullmäktige, men du som medlem har möjlighet att påverka.

Ditt förbundsmedlemskap - en möjlighet att påverka

Inför och under fullmäktige kan du som medlem bidra och därigenom påverka förbundets framtid. Du kan skriva motioner och berätta vad du anser att förbundet bör fokusera på. Du kan även anmäla ditt intresse till din sektion, beroende på inom vilken bransch du jobbar – apotek, offentlig, industrin, eller student – och berätta att du önskar vara delegat och rösta om beslut på fullmäktige

Slutligen kan du påverka genom att själv ställa upp till val för förbundets centrala poster, eller genom att nominera en kollega.