Frågor och svar om Fullmäktige

1. Vad hände på fullmäktige 2020?

Fullmäktige beslutade om rambudget och verksamhetsplan för 2021. Därefter presenterades valberedningens förslag till ny ordförande. Föreslagen ordförande var Ulf Janzon som innehaft posten mellan 2018-2020. På sittande möte nominerade apotekssektionen en ny ordförandekandidat, Sandra Jonsson. Mötet röstade och Sandra Jonsson blev vald till ny ordförande med rösterna 16 mot 10 för Ulf Janzon. Nominering på sittande möte är i enlighet med förbundets stadgar (5e kap, §6).  

Valen till resterande centrala förtroendeposter och stiftelsestyrelser bordlades till ett extra fullmäktige. Frågan om att fastställa arvoden och ersättningar för förbundsstyrelsen och övriga förtroendevalda bordlades till fullmäktige nästa år. 

Till dess att en ny styrelse valts, leds förbundet av tidigare styrelseledamöter från mandatperioden 2018-2020 med Sandra Jonsson som förbundsordförande. Den nya styrelsen jämte Sandra Jonsson röstas fram under extra fullmäktige den 15 april 2021 

2. Vad händer nu?

Extra fullmäktige genomförs den 15 april 2021

Då röstar delegaterna om vilka styrelseledamöter som ska representera medlemmarna i förbundsstyrelsen jämte valde ordförande Sandra Jonsson, samt om posterna i stiftelsestyrelsen och centrala valberedningen.  

Till dess att en ny styrelse valts, leds förbundet av tidigare styrelseledamöter från mandatperioden 2018-2020 med Sandra Jonsson som förbundsordförande.