Frågor och svar om Fullmäktige

1. Vad hände på fullmäktige 2020?

Fullmäktige beslutade om rambudget och verksamhetsplan för 2021. Därefter presenterades valberedningens förslag till ny ordförande. Föreslagen ordförande var Ulf Janzon som innehaft posten mellan 2018-2020. På sittande möte nominerade apotekssektionen en ny ordförandekandidat, Sandra Jonsson. Mötet röstade och Sandra Jonsson blev vald till ny ordförande med rösterna 16 mot 10 för Ulf Janzon. Nominering på sittande möte är i enlighet med förbundets stadgar (5e kap, §6).  

Valen till resterande centrala förtroendeposter och stiftelsestyrelser bordlades till ett extra fullmäktige. Frågan om att fastställa arvoden och ersättningar för förbundsstyrelsen och övriga förtroendevalda bordlades till fullmäktige nästa år. 

 

Till dess att en ny styrelse valts, leds förbundet av tidigare styrelseledamöter från mandatperioden 2018-2020 med Sandra Jonsson som förbundsordförande.  

2. Vad händer nu?

Styrelsen ska fatta beslut om datum för ett extra fullmäktige. När datum beslutats, kommuniceras det i förbundets kanaler och enligt stadgarna ska ett extra fullmäktige annonseras minst två månader innan mötet.  Den sittande valberedningen, med Carin Svensson som ordförande, fortsätter sitt arbete med att nominera till förbundsstyrelsen och stiftelsernas styrelse. Även sektionsstyrelserna ser nu över sina nomineringar till förbundsstyrelsen. Carin Svensson har skrivit ett öppet brev till medlemmarna om läget.  

 

Under det kommande extra fullmäktige röstar delegaterna om vilka styrelseledamöter som ska representera medlemmarna i förbundsstyrelsen samt om posterna i stiftelsestyrelsen och centrala valberedningen.  

 

Till dess att en ny styrelse valts, leds förbundet av tidigare styrelseledamöter från mandatperioden 2018-2020 med Sandra Jonsson som förbundsordförande.  

Fullmäktige beslutade om en verksamhetsplan för 2021 samt en rambudget. Under extra fullmäktige 2019 antogs en vision och strategisk plan fram till 2025 Kansliet arbetar i enlighet med dessa styrdokument.  

3. Påverkas avtalsrörelsen av att delar av fullmäktige bordlades?

Avtalsrörelsen påverkas inte av fullmäktige, förhandlingarna fortsätter. Beslut inom ramen för avtalsrörelsen fattas av förbundsordförande Sandra Jonsson och styrelseledamöter från mandatperioden 2018-2020 

  

4. Hur påverkas förbundets arbete?

Fullmäktige beslutade om en verksamhetsplan för 2021 samt en rambudget. Under extra fullmäktige 2019, antogs en vision och strategisk plan fram till 2025. Förbundet arbetar i enlighet med dessa styrdokument.  

5. Hur kommunicerar förbundet kring fullmäktige?

Sveriges Farmaceuters kansli ansvarar för förbundets sammanhållna kommunikation. Kansliet är neutrala i kommunikationen och strävar efter en saklig rapportering.