Bli delegat på extra fullmäktige 2021

Bli delegat på fullmäktige
Förbundets sektioner utser de 30 delegaterna som får rösta och fatta beslut under extra fullmäktige. Dessutom utses ytterligare tio extradelegater som kliver in om de ordinarie skulle falla ifrån av något skäl. 

Är du intresserad av att bli delegat på extra fullmäktige? 

Kontakta din sektionsordförande:

Apotekssektionen: karin.gummesson@sverigesfarmaceuter.se 
Industrisektionen: tuulikki.lindmark@sverigesfarmaceuter.se
Offentligsektionen: erik.g.andersson@regionsormland.se  
Studentsektionen: post@sverigesfarmaceuter.se