Valberedningen

Valberedningen under fullmäktigeåret 2018 består av fem personer med bred bakgrund och leds av Magnus Ljungquist. 

Valberedningens uppgift är att hitta lämpliga och villiga farmaceuter för att tillse att Sveriges Farmaceuter fortsätter att förbättra villkoren och utveckla professionen oavsett plats i samhället. Från forskning, utbildning och industri till statliga myndigheter, landsting, kommun och apotek.

– Vi vill få kontakt med kloka och engagerade personer som kan bidra till att förbundet och dess medlemmar får bättre villkor och förutsättningar att göra ett bra jobb. Tipsa oss om en klok kollega, säger Magnus Ljungquist.

– Våga nominera en bra kollega, eller dig själv. Vi kontaktar nominerade och för ett förutsättningslöst samtal kring intresse, engagemang, erfarenheter och önskemål, säger Magnus Ljungquist.

Magnus betonar att grunden i ett förtroendeuppdrag är att förvalta medlemmarnas förtroende och ta tillvara deras intressen, men en förtroendevald går inte utan egen vinst.

– Som förtroendevald ges du möjlighet att få överblick över hela farmacins verksamhetsfält. Då får en möjlighet att påverka och lära dig mer om profession, lagstiftning, arbetsrätt och avtal, säger Magnus Ljungquist.

Du kan nominera genom nedanstående knapp, genom att kontakta någon i valberedningen personligen, eller genom att mejla valberedningen@sverigesfarmaceuter.se

Valberedningens uppgift är även att tillse att Sveriges farmaceuters styrelser och sektioner är bemannade med förtroendevalda som representerar hela förbundets bredd. Men för att det ska lyckas måste ni som medlemmar hjälpa till!

Klicka här för att läsa vilka roller du kan nominera till