Sektionsval industrisektionen

Här presenteras de nominerade kandidaterna till industrisektionens styrelse för sektionsval 17-31 maj. Information fylls på löpande.

 

Ordförande, valberedningens förslag

Tuulikki Lindmark Uppsala Leg. apotekare Disruptive Materials AB
Director, Pharmaceutical R&D
Jag vill arbeta med att fortsatt öka synligheten av- och medlemsnyttan för industrifarmaceuterna.


Ledamöter, valberedningens förslag

Claes Jagensjö Stockhom Leg. apotekare Jagensjö Pharma Consulting
Egen konsult /kliniska prövningar

Att lyfta fram farmaceuters breda och djupa kunskaper som gör dem till perfekta medarbetare inom Life Science industri. Att skapa ett mervärde för anställda inom Life Science industrin att vara medlemmar i Sveriges Farmaceuter, detta sker tex genom att utveckla och förbättra lönestatisiken och fortsätta arrangera Industrifarmaceutiskt möte och andra nätverksskapande aktiviteter.

 

Marianne Andersson Göteborg Leg. apotekare Astra Zeneca AB
Regulatory Affairs
Med sin breda utbildning kan farmacevten ta många olika roller inom läkemedelsindustrin. Viktig att det blir tydligt både för farmacevterna själva och potentiella arbetsgivare. Detta kan förbundet bli bättre på att jobba för. Många industrifarmacevter jobbar i en global miljö där svensk arbetslagstiftning ibland uppfattas som ett hinder för anställning. Viktigt att verka för att visa på fördelarna istället.

 

Per Boström Stockholm Leg. apotekare Shire Sweden AB
Hälsoekonom / Market access
Information kommer

 

Parshin Saadatirad Stockholm Leg. apotekare Shire Sweden AB
Market Access
Mer strukturerad medlemsrådgivning, ökad medvetenhet om vår profession i samhället, påverka i debatten där våra frågor lyfts.

 

Mercedeh Wiggh Stockhom Leg. apotekare Novartis AB
Marknadsavdelningen

Jag skulle vilja att Sveriges farmaceuter jobbar för att säkerställa optimala arbetsvillkor för dess medlemmar, att man lyfter professionens status samt säkerställer att det finns möjlighet till adekvat fortbildning oavsett om man arbetar på apotek, landsting, industri, myndighet eller liknande.

 

Helena Tornberg Uppsala Leg. apotekare Apotekarsocieteten
Chef föreningssupport
Jag vill lyfta apotekare och receptariers breda och djupa kompetens och visa på den skillnad som farmaceuter kan göra inom life science och samhället i stort. Jag vill också verka för en strukturerad medlemsvärvning och synliggörande av fackliga frågor.

 

 

Ledamöter, övriga förslag

Regional head of quality & regulatory affairs and operations
Lars Frederiksen Lidingö Apotekare Linde Healthcare (AGA)

Networking, increase viden om andre farmaceut områder, support farmaceuter jobbar alene, öge viden om uddanelse politik.

 

Roger Tameh Stockholm Leg. apotekare Mylan AB
Quality assurance
Jag vill fokusera mitt arbete kring frågor som rör nyanlända farmaceuter och nyutexaminerade farmaceuter.