Motion 2018

Driver Sveriges Farmaceuter rätt frågor? Vad tycker du förbundet borde ägna sig åt?

Har du sådana idéer är en motion till fullmäktige rätt sätt att påverka förbundets framtida inriktning. Fullmäktige är Sveriges farmaceuters högsta beslutande organ, där ni medlemmar kan påverka och inrikta förbundets verksamhet för de kommande två åren. Man kan likna fullmäktige vid förbundets riksdag.

Sista dag för att inkomma med din motion för fullmäktige, är den 28 september. 

Skriv dina tankar i formuläret nedan. Styrelsen kommer då att ta hand om din synpunkt, yttra sig kring den, samt behandla den inför fullmäktige. Detta formulär fungerar inte optimalt vid användning av mobiltelefon. Välj istället att använda en dator om möjligt.

Namn*
E-post*
Telefonnummer
Rubrik på motion*
Bakgrund till motion*
Förslag till beslut*
Godkännande/Signatur*
Jag godkänner härmed att min motion sparas och skickas vidare till min sektionsordförande.