Delegat

Att vara delegat på fullmäktige 

Fullmäktige kan liknas vid Sveriges Farmaceuters riksdag. I år genomförs fullmäktige den 23–24 november, lunch till lunch, på Ulfsunda slott i Stockholm. Enligt stadgarna nominerar förbundets sektioner delegater, förbundets motsvarighet till riksdagsledamöter, till fullmäktige beroende på sin storlek.

Sektionernas önskan är att delegaterna ska spegla hela sektionens bredd, inom respektive bransch, geografiskt och kompetensmässigt. De jobbar just nu hårt på att få in en bra samling delegater..

Vad gör en delegat?

Delegaternas uppgifter är att ta ställning till hur förbundets verksamhet bedrivits under den föregående perioden. De kommer även att besluta vilken styrelse (och andra centrala poster) som förbundet ska ha. En workshop kommer även att genomföras där delegaterna ges möjlighet att utveckla och diskutera sina tankar kring förbundets inriktning i framtiden.

I syfte att skapa nätverk – och att kunna fortsätta dagens diskussioner under mindre formella former – kommer även en middag att serveras på fredagskvällen.
Mötet kommer även att inledas med att en extern gäst, med stark koppling till farmacin, håller ett föredrag för delegaterna.

Delegater erhåller ersättning för eventuellt förlorad arbetsinkomst, samt erbjuds boende och mat under förbundsmötet, inklusive en förbundsmötesmiddag på kvällen.

Kom ihåg att samtidigt som delegaterna genomför en för förbundet central uppgift, så är det också väldigt roligt och lärorikt att få träffa kollegor, samt erhålla insyn i andra myndigheter, branscher, lärosäten och företag.

Här hittar du kontaktuppgifter till dina delegater för fullmäktige 2018