Gör din röst hörd - fullmäktige 2018

Förbundet – så funkar det

Sektionerna inriktar förbundets branschvisa frågor. Förbundsstyrelsen håller ihop verksamheten och det är här helheten beslutas.

Förbundets kärna är medlemmarna. Medlemmarna har möjlighet att samlas i lokala akademikerföreningar eller Saco-råd på sitt företag eller sin myndighet. Nivån därefter är sektionen.

Sveriges Farmaceuter bygger på fyra sektioner: apotekssektionen, industrisektionen, offentligsektionen och studentsektionen. Sektionernas syfte är att vara samlingspunkter för respektive branschs frågor - både fackligt och professionsmässigt. Varje sektion består av en ordförande och fyra till sex ledamöter.

Fullmäktige – förbundets riksdag

Vad ska Sveriges Farmaceuter ägna sig åt de kommande två åren? Det är grundfrågan när förbundet samlas i november i år.

Nedanstående punkter är exempel på frågor som Fullmäktige skulle kunna ta upp:

  • Hur ska förbundet se på farmaceutiska tjänster på apotek? Ska det kunna finansieras inom nuvarande ram, eller krävs det extra betalt för att dessa tjänster ska kunna utvecklas.

  • Vill förbundet utveckla en läkemedelsindustripolitisk plattform, eller räcker det med att jobba med villkoren för de industrianställda.

  • Bör antalet utbildningsplatser för farmaceuter öka, eller ska man hålla vid nuvarande antal för att vara säker på att utbildningskvalitén inte riskerar att sänkas.

  • Bör förbundet fortsätta sin satsning på kommunapotekare, samt att se till att farmaceuter inom landstingen får en mer självklar roll inom vårdkedjan, eller bör något annat prioriteras?

Nuvarande styrelse jobbar för närvarande med att ta fram relevant underlag till fullmäktige och du som är medlem har haft möjlighet att påverka i form av bland annat motioner. Sedan den 28 september går det inte längre att skriva motioner till årets fullmäktige. 

Det är också fullmäktiges sak att ta hand om förbundets organisatoriska frågor – se till att stadgarna är relevanta och stöttar förbundets verksamhet på ett bra sätt. Självklart ska även stadgarna se till så att förbundet leds utifrån en spårbar demokratisk förankringsprocess. Har du kloka tankar kring detta är det fritt att motionera även om det.

Bli delegat

Den 23-24 november ska förbundet välja väg för de kommande två åren. En ny styrelse ska väljas. Du har en chans att vara med och påverka, exempelvis genom att bli delegat. Läs mer om vad det innebär att vara delegat och hur du anmäler ditt intresse för att bli delegat här

 

Läs mer om valberedningen 2018 här

Läs mer om vilka poster som ska väljas här