FIP kongressen 2018

FIP kongressen 2018 - "Transforming outcomes"

Nästa års FIP-kongress kommer att anordnas i Glasgow i Skotland mellan den 2-6 september. 

Kongressen kommer även denna gång att samla farmaceuter, forskare, akademiker och industrirepresenanter för att diskutera läkemedelsanvändning, praxis, farmaceutisk rådgivning och mycket mer. 

2018 års huvudtema är: "transforming outcomes" och kongressen är indelad i följande underteman: 

Topic A From bench to bedside: Advancing pharmaceutical care

Topic B Partners in health

Topic C Empowered for health

Topic D Targeting special interests

Anmälan öppnar den 15 januari, men du kan redan nu läsa mer om 2018 års FIP-kongress här: https://www.fip.org/glasgow2018/