Årets farmacistudent 2023

Fotograf: Kristofer Lönnå

Kathrin Svensson är Årets farmacistudent 2023

Sveriges Farmaceuter utnämner apotekarstudenten Kathrin Svensson till Årets farmacistudent. Årets farmacistudent är Sveriges Farmaceuters prestigefyllda årliga utmärkelse, som tilldelas en student på en farmaceutisk grundutbildning som bidragit positivt till att förbättra farmacibranschen eller farmacistudenters situation, och genom det inspirerar farmacistudenter till engagemang för sin profession.

Motivering Årets farmacistudent
Genom sin position i Sveriges farmaceuters studentsektion, apotekarstudent och leg. Receptarie på apotek, har hon tillvaratagit farmacistudenternas perspektiv och intressen kring frågor och beslut som lyfts och har tillsammans med övriga ledamöter lyft studenternas röst i förbundet och ordnat event utifrån studenternas önskemål.

Hon har startat diskussionsforum för praktikanter med mål att stärka synen på farmaceuternas roll, både kundernas syn och de som funderar på att söka utbildningen. Hon har skapat 50+ privata utbildningar på Quizlet där hon bjudit in farmacistudenter att läsa och öva. Utbildningarna sammanfattar apotekarprogrammets alla kurser på ett enkelt sätt, och omfattar även apoteksrelaterade tips kring regelverk, forskningsrön, farmakodynamik, biverkningar och rådgivning kring receptfria och receptbelagda läkemedel.

Representation har varit viktigt för Kathrin – Hon har sökt kontakt och diskuterat med farmacistudenter landet över och ökat deras närvaro på sociala medier - genom sitt bloggande för Svensk farmaci har hon fört deras talan och inspirerat till bättre självkänsla för studenterna i rollen som framtida farmaceuter. Hon har berört ämnen som mångfald i klassrum och på arbetsplatser, vikten av engagemang i förbundet, praktikanters rättigheter, utmaningar för nyutexaminerade farmaceuter och kommit med råd till studenter.

Hon har lyft personliga berättelser och hinder, lyft fram målbilder och karriärmöjligheter för receptarier och apotekare, vilket uppskattats.