Pristagare 2010-2019

 

2010-2019

2019 Gunilla Osswald, apotekare 1983 och farm. doktor, VD på Life Science bolaget BioArctic AB. 

 
2018 Anna Montgomery, apotekare och farm. doktor, medicinsk utredare vid Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

2017 Tomas Salomonson, apotekare och farm. doktor vid Läkemedelsverket/EMA

2016 Dan Larhammar, apotekare och professor i molekylär cellbiologi Uppsala universitet

2015 Bodil Lidström, apotekare E-hälsomyndigheten

2014 Linda Grahn, Kommunapotekare med det SKL-initierade projektet ”Bättre liv för sjuka äldre/Ledningskraft”

2013 Björn Wettermark, apotekare SLL Smittskydd LFS läkemedelscentrum

2012 Barbro Forsberg, receptarie, Apoteket Scheele Stockholm

2011 Richard Bergström, apotekare Director General EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations)

2010 Ulrika Gillespie, apotekare Uppsala Läns Landsting