Pristagare 2010-2019

 

2010-2019

Pristagare 2019

Gunilla Osswald, apotekare och farm. doktor, VD på Life Science bolaget BioArctic AB. 

Pristagare 2018

Anna Montgomery, apotekare och farm. doktor, medicinsk utredare vid Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

Pristagare 201

Tomas Salomonson, apotekare och farm. doktor vid Läkemedelsverket/EMA

Pristagare 2016

Dan Larhammar, apotekare och professor i molekylär cellbiologi Uppsala universitet

Pristagare 2015

Bodil Lidström, apotekare, E-hälsomyndigheten

Pristagare 2014

Linda Grahn, Kommunapotekare med det SKL-initierade projektet ”Bättre liv för sjuka äldre/Ledningskraft”

Pristagare 2013

Björn Wettermark, apotekare SLL Smittskydd LFS läkemedelscentrum

Pristagare 2012

Barbro Forsberg, receptarie, Apoteket Scheele Stockholm

Pristagare 2011

Richard Bergström, apotekare Director General EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations)

Pristagare 2010

Ulrika Gillespie, apotekare Uppsala Läns Landsting