Pristagare 1990-1999

 

1990-1999

Pristagare 1999

Sune Pettersson, apotekare, chef för sjukhusapoteket vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna

Pristagare 1998

Göran Alsterlind, apotekare och marknadsekonom, konsult

Pristagare 1997

Margareta Fallsberg, receptarie och fil doktor, pedagogisk konsult vid Hälsouniversitetet i Linköping

Pristagare 1996

Tommy Westerlund, apotekare, chef för apoteket Staren i Helsingborg

Pristagare 1995

Helén Lieberman-Ram, apotekare, apoteket S:t Göran i Stockholm

Pristagare 1994

John Sjögren, professor, chef för farmacevtisk forskning och utveckling vid Astra Hässle

Pristagare 1993

Kicki Henze,receptarie, apoteket Hjorten i Västerås

Pristagare 1992

Margareta Udenaes, farm dr, univ lektor i biofarmaci, Farmacevtiska fakulteten

Pristagare 1991

Anita Martini, chef för apoteket Kronan i Ljungby

Pristagare 1990

Sven Ström, farm dr, chef för sjukhusfarm.sektorn, Apoteksbolaget