Pristagare 1990-1999

 

1990-1999

1999 Sune Pettersson, apotekare, chef för sjukhusapoteket vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna

1998 Göran Alsterlind, apotekare och marknadsekonom, konsult

1997 Margareta Fallsberg, receptarie och fil doktor, pedagogisk konsult vid Hälsouniversitetet i Linköping

1996 Tommy Westerlund, apotekare, chef för apoteket Staren i Helsingborg

1995 Helén Lieberman-Ram, apotekare, apoteket S:t Göran i Stockholm

1994 John Sjögren, professor, chef för farmacevtisk forskning och utveckling vid Astra Hässle

1993 Kicki Henze,receptarie, apoteket Hjorten i Västerås

1992 Margareta Udenaes, farm dr, univ lektor i biofarmaci, Farmacevtiska fakulteten

1991 Anita Martini, chef för apoteket Kronan i Ljungby

1990 Sven Ström, farm dr, chef för sjukhusfarm.sektorn, Apoteksbolaget