">

Årets farmaceut

 

Årets farmaceut - en prestigefull utmärkelse

Årets farmaceut är Sveriges Farmaceuters prestigefyllda årliga utmärkelse, som tilldelas en apotekare eller receptarie som gjort betydande insatser för farmacin eller den farmaceutiska professionens roll i Sverige. 

Årets farmaceut utses av förbundsstyrelsen efter nomineringar från medlemmarna. Priset delas ut varje år på hösten och består, förutom av äran, av ett diplom, blommor, en graverad mortel och pistill och en prissumma på 10 000 kr.

Årets farmaceut 2023 är Per Nydert

 

Läs mer om årets pristagare och motiveringen här


 

Tidigare års pristagare

Pristagare 2020 -

2020-

Pristagare 2023

Årets farmaceut 2023: Per Nydert

Pristagare 2022

Årets Farmaceut 2022: Karolina Antonov

Pristagare 2021

Årets Farmaceut 2021: Maria Landgren

Pristagare 2020

Årets Farmaceut 2020: Lars-Åke Söderlund

Pristagare 2010-2019

2010-2019

2019 Gunilla Osswald, apotekare 1983 och farm. doktor, VD på Life Science bolaget BioArctic AB. 

 
2018 Anna Montgomery, apotekare och farm. doktor, medicinsk utredare vid Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

2017 Tomas Salomonson, apotekare och farm. doktor vid Läkemedelsverket/EMA

2016 Dan Larhammar, apotekare och professor i molekylär cellbiologi Uppsala universitet

2015 Bodil Lidström, apotekare E-hälsomyndigheten

2014 Linda Grahn, Kommunapotekare med det SKL-initierade projektet ”Bättre liv för sjuka äldre/Ledningskraft”

2013 Björn Wettermark, apotekare SLL Smittskydd LFS läkemedelscentrum

2012 Barbro Forsberg, receptarie, Apoteket Scheele Stockholm

2011 Richard Bergström, apotekare Director General EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations)

2010 Ulrika Gillespie, apotekare Uppsala Läns Landsting

Pristagare 2000-2009

2000-2009

2009 Joakim Söderberg, apotekare, Egenföretagare

2008 Bettina Pfister, apotekare, Västerbottens Läns Landsting, Umeå

2007 Amadou Jallow, apotekare, chef för apoteket Källan i Norsborg samt Laila Ibrahim Bengtsson, apotekare, egenföretagare

2006 AnnSofie Fyhr, apotekare, biträdande chef för sjukhusapoteket vid Universitetssjukhuset i Lund

2005 Astrid Forsström, apotekare, chef för Akademiska apoteket i Uppsala

2004 Ola Flink, apotekare, Karolinska Innovations AB

2003 Kristina Luthman, apotekare, professor i läkemedelskemi, Göteborgs universitet 

2002 Per From, apotekare,VD för Astra Zeneca AB i Sverige

2001 Christina Graffner, professor vid Läkemedelsverket, apotekare, docent i biofarmaci.

2000 Jan-Erik Ögren, apotekare och chef för sjuhusapoteket, lasarettet i Skellefteå

Pristagare 1990-1999

1990-1999

1999 Sune Pettersson, apotekare, chef för sjukhusapoteket vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna

1998 Göran Alsterlind, apotekare och marknadsekonom, konsult

1997 Margareta Fallsberg, receptarie och fil doktor, pedagogisk konsult vid Hälsouniversitetet i Linköping

1996 Tommy Westerlund, apotekare, chef för apoteket Staren i Helsingborg

1995 Helén Lieberman-Ram, apotekare, apoteket S:t Göran i Stockholm

1994 John Sjögren, professor, chef för farmacevtisk forskning och utveckling vid Astra Hässle

1993 Kicki Henze,receptarie, apoteket Hjorten i Västerås

1992 Margareta Udenaes, farm dr, univ lektor i biofarmaci, Farmacevtiska fakulteten

1991 Anita Martini, chef för apoteket Kronan i Ljungby

1990 Sven Ström, farm dr, chef för sjukhusfarm.sektorn, Apoteksbolaget

Pristagare 1983-1989

1983-1989

1989 Anders Carlsten, informationsapotekare, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg

1988 Leif Kronberg, chef för sjukhusapoteket, Regionsjukhuset i Örebro

1987 Lennart Paalzow, professor i biofarmaci, Farmacevtiska fakulteten

1986 Margit Lindqvist chef för vårdcentralsapoteket i Öjebyn, Norrbotten

1985 Per Manell, medicinalråd, Socialstyrelsens läkemedelsavdelning

1984 J Lars G Nilsson, professor, chef Farmacevtiska sektorn, Apoteksbolaget

1983 Nils-Olof Strandqvist, AC, Akademiska Apoteket i Uppsala,