Årets farmaceut 2023

 

 
Fotograf: Albin Händig

Per Nydert är Årets farmaceut 2023

Sveriges Farmaceuter utnämner apotekaren Per Nydert till Årets farmaceut!
Årets farmaceut är Sveriges Farmaceuters prestigefyllda årliga utmärkelse, som tilldelas en apotekare eller receptarie som gjort betydande insatser för farmacin i Sverige. Årets farmaceut utses av förbundsstyrelsen efter nomineringar från medlemmarna. Priset delas ut varje år på hösten och består, förutom av äran, av ett diplom, blommor, en graverad mortel och pistill och en prissumma på 10 000 kr.

Motivering Årets farmaceut

Per har vigt sitt yrkesliv som apotekare åt barnfarmaci och stärkt patientsäkerhet vid läkemedelsanvändning till barn. Han strategiskt drivit och synliggjort den frågan på olika sätt, vilket bland annat har resulterat i att säkrare läkemedelshantering för barn inkluderades som mål i Regeringens nationella läkemedelsstrategi för 2016–2018. Per har emellertid inte enbart lyft fram problemen med läkemedelsbehandling till barn, utan också aktivt arbetat för att finna lösningar. Pers insats för att skapa ePed, det nationella beslutsstödet för ordination och säker läkemedelshantering till barn, kan inte överskattas. Han har också utvecklat best practice för iordningsställande av läkemedel, byggt upp klinisk farmaci vid Astrid Lindgrens barnsjukhus och främjat nätverkande och kompetensutveckling inom barnfarmaci – såväl i Sverige som i Norden.

Sammantaget har Per genom projekt, forskning, opinionsarbete och professionell utveckling under lång tid synliggjort läkemedelsanvändning till barn och gjort den säkrare. Det är en trägen gärning för farmacin i Sverige som väl motiverar priset som Årets farmaceut.