Årets farmaceut 2022

 
Fotograf: Vikor Gårdsäter

Karolina Antonov är Årets Farmaceut 2022

Sveriges Farmaceuter utnämner apotekaren Karolina Antonov till Årets Farmaceut!
Årets Farmaceut är Sveriges Farmaceuters prestigefyllda årliga utmärkelse, som tilldelas en apotekare eller receptarie som gjort betydande insatser för farmacin i Sverige. Årets Farmaceut utses av förbundsstyrelsen efter nomineringar från medlemmarna. Priset delas ut varje år på hösten och består, förutom av äran, av ett diplom, blommor, en graverad mortel och pistill och en prissumma på 10 000 kr.

Motivering Årets Farmaceut

Karolina Antonov utmärker sig genom att förena farmaceutisk vetenskap med ett praktiskt strategiskt arbete, en helhetssyn och en bred kompetens, vilket resulterat i flera stora, viktiga avtal och överenskommelser mellan läkemedelsindustrin och staten. Karolina har även förmågan att sträva mot lösningar på utmaningar som kan accepteras och vara ändamålsenliga för alla aktörer på läkemedelsmarknaden

Årets Farmaceut föreläste under en ceremoni den 26 oktober. Här kan du se hennes presentation

Läs en intervju med Karolina Antonov på Svensk Farmacis hemsida