Apoteksdagen - senaste nytt för dig som farmaceut

Apoteksdagen är ett gemensamt arrangemang av ApotekarsocietetenSveriges Farmaceuter och Sveriges Apoteksförening.

Samarrangemanget, som startade under hösten 2020, är ett kostnadsfritt möte som främst riktar sig till farmaceuter som arbetar på apotek. Syftet med Apoteksdagen är att skapa en arena för att diskutera och belysa aktuella, apoteksspecifika ämnen. 

Apoteksdagen spelas in, du kan se de inspelade semiarierna på Apotekarsocietetens hemsida.