Årets Farmaceut 2019


Gunilla Osswald är Årets Farmaceut 2019

 

Sveriges Farmaceuter utnämner apotekaren Gunilla Osswald till årets Farmaceut. Årets Farmaceut utses av Sveriges Farmaceuters förbundsstyrelse. Utmärkelsen ska enligt statuten tilldelas ”en i Sverige verksam farmaceut som genom sina insatser inom den praktiska farmacin har bidragit till att förstärka, utveckla eller befästa farmacins roll i samhället”. Priset instiftades 1983 av dåvarande Bristol Myers AB och delas ut av Sveriges Farmaceuters styrelse. Priset består av äran och 10 000 kronor. 

Motivering årets farmaceut
Gunilla Osswald examinerades som apotekare 1983 och avlade sin doktorsexamen i biofarmaci och farmakokinetik vid Uppsala universitet 1994. Gunilla är sedan 2014 VD på Life Science bolaget BioArctic AB som har Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom som sina huvudsakliga forskningsområden där målet är att utveckla nya och bättre läkemedel.

Gunilla började sin bana på AstraZeneca inom klinisk forskning, gick vidare till global projektledning och rollen som Vice President för att avsluta sin karriär inom AstraZeneca som ansvarig för nedläggningen av företagets forskning i Södertälje, något hon gjorde med värdighet och respekt för de anställda.

Gunilla är idag den enda farmaceuten som är VD för ett större börsnoterat företag. Med sin gedigna karriär och omvittnat goda ledaregenskaper är hon en källa till inspiration för andra farmaceuter och farmacistuderande!

Här kan du läsa om tidigare pristagare av Årets Farmaceut