Årets Farmaceut

Årets Farmaceut är Sveriges Farmaceuters prestigefyllda årliga utmärkelse, som delas ut till en apotekare eller receptarie som satt avtryck inom och/eller utanför farmacin. Listan på pristagare rymmer allt från Losecuppfinnare och FIP-presidenter till tongivande receptarier på apoteksgolvet.

Årets Farmaceut - en prestigefull utmärkelse

Utmärkelsen ska enligt statuten tilldelas ”en farmaceut som verkar eller har verkat i Sverige och genom sina insatser inom den praktiska farmacin har bidragit till att förstärka, utveckla eller befästa farmacins roll i samhället”. Priset instiftades 1983 av dåvarande Bristol Myers AB och delas ut av Sveriges Farmaceuters styrelse. Priset består av äran och 10.000 kronor. 

Tidigare pristagare

Under 2016 tog Sveriges Farmaceuter initiativ till ett prominent nätverk för personer som tidigare fått utmärkelsen.

Här är alla som fått utmärkelsen sedan den började delas ut 1983.

Årets pristagare

Här kan du läsa om Årets Farmaceut 2019