Värva en medlem

Värva en medlem! Få en gratismånad och ge en gratismånad.

Gör en insats med god verkan, helt utan biverkningar! Du som är medlem i Sveriges Farmaceuter kan värva dig till gratismånader värda 299 kronor per månad. För varje ny medlem som du rekryterar till Sveriges Farmaceuter får du en gratismånad och den nya medlemmen får en gratismånad.

Ett recept för ett starkare förbund!

Observera att den här kampanjen avser dig som är yrkesverksam medlem.

Gör så här

Den nya medlemmen ansöker om medlemskap via formuläret nedan och uppger även värvarens namn. Den närmast följande månaden får ni båda en avgiftsfri månad. Och den nya medlemmen får ta del av alla våra medlemsförmåner

Har du frågor mejlar du dessa till medlem@sverigesfarmaceuter.se och märk mejlet "Värvningskampanj".

Här hittar du förbundets stadgar

Medlemsansökan och värvarinformation

Namn  
Personnummer*  
Adress  
Postnummer och ort  
E-postadress  
Telefonnummer arbete  
Telefonnummer privat  
    
Är du medlem i ett annat fackförbund?  
    
Är du:
  
    
Grundutbildning
  
Om du angett "Annan grundutbildning", ange vilken  
    
Universitet/högskola


  
Om du angett "Annat lärosäte", ange vilket  
    
Examensdatum  
    
Arbetsgivare  
Arbetsplatsens adress  
Uppgifter till medlem som värvarSkriv uppgifter till värvaren: namn, medlemsnummer, arbetsställe eller liknande för lättare identifiering.  
   
   
 Genom att klicka "skicka medlemsansökan", ansöker du om medlemskap och godkänner även förbundets stadgar och vår hantering av dina personuppgifter