14 mars 2023, 09:56

Skärpt straff för den som begår brott mot hälso- och sjukvårdspersonal

Regeringen vill att det straffrättsliga skyddet för flera samhällsnyttiga funktioner, bland annat personal inom hälso- och sjukvården ­stärks. I gruppen hälso- och sjukvårdspersonal ingår bland annat personal på sjukhus som medverkar i vård av patienter och apotekspersonal som tillverkar eller expedierar läkemedel samt lämnar råd och upplysningar.

- Ingen ska utsättas för hot, våld eller trakasserier i sitt yrkesutövande. Hot och våld ökar i samhället, inte minst gentemot våra medlemmar. Det är viktigt att det rättsliga skyddet också förstärks, säger Agnieszka Madej, förbundsordförande på Sveriges Farmaceuter.

Regeringen anser att hot, våld eller trakasserier mot utövare av samhällsnyttiga funktioner inte enbart utgör ett angrepp mot de enskilda personerna, utan även ett angrepp på det demokratiska samhället. Det straffrättsliga skyddet föreslås därför motsvara det skydd som exempelvis myndighetspersonal eller poliser har idag.

Enligt en kartläggning som Svensk Farmaci har gjort inträffade det under 2022 fler apoteksrån än på många år, därtill var vartannat apotek utsatt för återkommande brott

- Förra året såg vi en skrämmande utveckling där nästan hälften av Sveriges apotek utsattes för återkommande brott. Även om många apotek idag har välfungerande säkerhetsrutiner, är det inte tillräckligt. Lagförslaget möjliggör att våra medlemmar stärks i sin professionella utövning, att fler hot mot apotekspersonal uppmärksammas och anmäls samt att arbetsmiljön förhoppningsvis genom detta förbättras, säger Agnieszka Madej.

Lagförslaget finns att läsa här ”En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner” och föreslås träda i kraft i augusti 2023. 

Nyheter

16 mars 2023, 14:24

Apotekare och receptarier bland högskoleyrkena med bäst jobbchanser

Anmälan till universitets- och högskoleutbildningar öppnade igår. Enligt en ny rapport från Saco...

14 mars 2023, 09:56

Skärpt straff för den som begår brott mot hälso- och sjukvårdspersonal

Regeringen vill att det straffrättsliga skyddet för flera samhällsnyttiga funktioner, bland annat...

13 mars 2023, 08:44

Debatt: Att ange papperslösa strider mot yrkesetiken

Saco: Enligt Tidöavtalet ska offentlig­anställda bli skyldiga att anmäla pappers­lösa. Det går...