20 december 2022, 08:00

Restnoteringarna leder till ohållbart läge för farmaceuter på apotek

Det rapporteras brett om den kraftiga ökningen på restnoterade läkemedel runt om i landet. I en intervju med P4 Stockholm, lyfter Sveriges Farmaceuter att bristen på läkemedel även utgör ett problem för apoteksanställda farmaceuter.

- Det saknas många läkemedel just nu och läget är särskilt sårbart när det gäller läkemedel utan generikaalternativ eller där det inte finns ett annat terapival, säger Karin Gummesson, ordförande för apotekssektionen.

Karin Gummesson menar också att restsituationen är enormt tidskrävande och leder till ökad stress hos medlemmarna.

- Våra medlemmar gör ett fantastiskt jobb trots det svåra läget. De är konstruktiva och använder sin kompetens för att försöka lösa patienternas behov på bästa sätt, exempelvis genom andra förpackningsstorlekar, genom att byta till en annan styrka och räkna om doseringen eller leta efter kvarvarande lager på andra apotek. Men de vittnar också om en ohållbar arbetssituation som leder till ökad stress, säger hon. 

I sin position som den sista länken i receptkedjan, är det farmaceuterna som möter de oroliga och frustrerade patienterna som på grund av rådande situation inte kan hämta ut sina läkemedel.

- Patienterna förstår inte att problemet inte ligger hos farmaceuter eller apoteken, utan hos leverantör och tillverkare, säger Karin Gummesson.

Hon uppmanar läkare att i högre utsträckning använda sig av FASS eller Läkemedelsverkets restnoteringslista för att få information vid ordinering av läkemedel. 

Nyheter

27 november 2023, 14:46

Fyllnadsval och inspel om omorganisation på helgens fullmäktigemöte

I lördags möttes förbundet för årets fullmäktige, denna gång digitalt. Mötet, som leddes av...

24 november 2023, 09:35

Sveriges Farmaceuter: använd handelsmarginalen till att förbättra arbetssituationen på apotek

För att möjliggöra apotekens fortlevnad och motverka nedläggningar, föreslår nu TLV en höjd...

21 november 2023, 14:03

Sveriges Farmaceuter med i fortsatt utveckling av Nationella läkemedelslistan

Från och med den här veckan är Sveriges Farmaceuter en aktiv del av arbetet med den fortsatta...