23 maj 2023, 11:24

Politikerna satsar på life science: ”strategiskt viktig fråga”

Life science får allt större betydelse från politiskt håll skriver Svensk Farmaci i en ny artikel.

Bland annat har ett life science-kontor som ska agera brygga mellan regeringen, industrin och andra intressenter i läkemedelssektorn etablerats. Dessutom har regeringen föreslagit ändringar i patientdatalagen för att förenkla genomförandet av klinisk forskning och att FoU-bidraget ska höjas, något förbundet skrev om här.

Enligt Svensk Farmaci, ser utbildningsminister Mats Persson life science som en strategiskt viktig fråga för regeringen som vill göra mer än vad som gjorts tidigare.

- Alla förslag och satsningar inom life science från regeringen är värdefulla. Life science måste vara ett prioriterat område för Sverige om vi ska bibehålla vår internationella konkurrenskraft och fortsatt ligga i framkant, säger Agnieszka Madej, förbundsordförande för Sveriges Farmaceuter.

Läs texten om regeringens satsning på life science hos Svensk Farmaci

Nyheter

02 juni 2023, 13:41

Receptarieprogrammet bland utbildningarna med lägst examensfrekvens

Enligt ny statistik från Universitetskanslersämbetet (UKÄ), är receptarieprogrammet bland...

31 maj 2023, 13:24

Lönefrågor lyftes under medlemsmöten

Under maj har akademikerföreningen vid Apoteket AB haft två välbesökta medlemsmöten för medlemmar...

31 maj 2023, 13:03

Reflektioner från hängmattan

Många är vi som legat där i hängmattan när solens strålar silas mellan löven och funderat på om v...