11 maj 2023, 09:10

Nu ska möjligheten till farmaceutsortiment utredas

2018 offentliggjorde Läkemedelsverket rapporten Kartläggning av förutsättningar för behandling med receptfria läkemedel. I rapporten lyfts att det finns länder som säljer receptfria läkemedel efter rådgivning av farmaceut, så kallat farmaceutsortiment. Därefter har inget hänt i frågan tills nu.

Regeringen ger nämligen Läkemedelsverket i uppdrag att utreda hur en reglering som innebär att vissa receptfria läkemedel enbart får säljas efter rådgivning av en farmaceut bör och kan utformas.

Bild på ordförande för akademikerföreningen Apotek, Anastasia Kontidou

- Frågan om ett farmaceutsortiment har varit aktuell i flera år, men nu åter kommit upp på agendan i och med Tidöavtalet. Sveriges Farmaceuter är över lag positiva till ett farmaceutsortiment, vi anser att farmaceuter med sin gedigna läkemedelskunskap skulle kunna bidra till en ökad patientsäkerhet vid försäljning av dessa läkemedel, säger Agnieszka Madej, förbundsordförande för Sveriges Farmaceuter.

Även om förbundet är positiva till ett farmaceutsortiment, behöver apoteksfarmaceuterna först och främst ha möjlighet att fokusera på grunduppdraget, något som finns att läsa här.

- Införandet av ett farmaceutsortiment innebär ytterligare arbetsbörda för våra redan hårt belastade apoteksfarmaceuter. En bra arbetsmiljö med en tillräcklig bemanning på apoteken behöver finnas på plats först, annars riskerar allt annat att falla platt, säger Agnieszka Madej.

I Läkemedelsverkets uppdrag ingår också att utreda vilken utbildning och fortbildning de farmaceuter ska ha som ska ge råd till kund inför försäljning av läkemedel i detta sortiment.

-  Ett införande av farmaceutsortiment kräver även att det kopplas ihop med krav på arbetsgivaren att en adekvat kontinuerlig farmaceutisk fortbildning tillhandahålls, säger Agnieszka Madej.  

Senast den 31 maj 2024 ska Läkemedelsverket lämna en skriftlig slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet. Läkemedelsverket ska enligt uppdraget utföra uppdraget i samverkan med berörda professionsorganisationer. Sveriges farmaceuter kommer därför att kunna påverka framöver och värna medlemmarnas intressen.

Läs mer om Läkemedelsverkets uppdrag här

Nyheter

02 juni 2023, 13:41

Receptarieprogrammet bland utbildningarna med lägst examensfrekvens

Enligt ny statistik från Universitetskanslersämbetet (UKÄ), är receptarieprogrammet bland...

31 maj 2023, 13:24

Lönefrågor lyftes under medlemsmöten

Under maj har akademikerföreningen vid Apoteket AB haft två välbesökta medlemsmöten för medlemmar...

31 maj 2023, 13:03

Reflektioner från hängmattan

Många är vi som legat där i hängmattan när solens strålar silas mellan löven och funderat på om v...