15 maj 2023, 13:35

”Farmaceuter borde vara en självklar del i hela vårdkedjan”

Enligt Vårdförbundet ökar antalet patientfarliga delegeringar inom äldreomsorgen, akutsjukvården och på operationsavdelningar inom ortopedi. Delegeringarna kan bland annat handla om att personal utan legitimation tillåts bereda och hantera läkemedel. 

I en intervju med Svensk Farmaci varnar Agnieszka Madej, förbundsordförande för Sveriges Farmaceuter att olämpliga delegeringar i värsta fall kan få ödesdigra konsekvenser. 

- Äldres läkemedelshantering blir allt mer komplicerad och kräver en gedigen kompetens om läkemedel. Olämplig delegering av läkemedelshanteringen inom äldreomsorgen kan i värsta fall till och med få en dödlig utgång, säger hon till Svensk Farmaci. 

En del av lösningen inom just äldrevården är, enligt förbundet, att anställa kommunfarmaceuter.

- Jag tycker att man bör hantera läkemedel på samma patientsäkra sätt oavsett var de hanteras i vårdkedjan och att lagstiftningen bör uppdateras så att detta inte tillåts. Våra äldre förtjänar en god läkemedelshantering, säger Agnieszka Madej till Svensk Farmaci. 

Läs hela texten och intervjun här

Nyheter

02 juni 2023, 13:41

Receptarieprogrammet bland utbildningarna med lägst examensfrekvens

Enligt ny statistik från Universitetskanslersämbetet (UKÄ), är receptarieprogrammet bland...

31 maj 2023, 13:24

Lönefrågor lyftes under medlemsmöten

Under maj har akademikerföreningen vid Apoteket AB haft två välbesökta medlemsmöten för medlemmar...

31 maj 2023, 13:03

Reflektioner från hängmattan

Många är vi som legat där i hängmattan när solens strålar silas mellan löven och funderat på om v...