14 november 2023, 13:37

Arbetsmiljöenkät avslutad

Vi arbetar för att du som farmaceut ska ha en god arbetsmiljö – varje dag! För att säkerställa att vi arbetar med rätt saker, har förbundets medlemmar under hösten kunnat svara på en arbetsmiljöenkät. 

Enkäten är avslutad och resultatet sammanställs och analyseras. Detta kommer sedan att publiceras på förbundets hemsida. 

Nyheter

27 november 2023, 14:46

Fyllnadsval och inspel om omorganisation på helgens fullmäktigemöte

I lördags möttes förbundet för årets fullmäktige, denna gång digitalt. Mötet, som leddes av...

24 november 2023, 09:35

Sveriges Farmaceuter: använd handelsmarginalen till att förbättra arbetssituationen på apotek

För att möjliggöra apotekens fortlevnad och motverka nedläggningar, föreslår nu TLV en höjd...

21 november 2023, 14:03

Sveriges Farmaceuter med i fortsatt utveckling av Nationella läkemedelslistan

Från och med den här veckan är Sveriges Farmaceuter en aktiv del av arbetet med den fortsatta...