16 mars 2023, 14:24

Apotekare och receptarier bland högskoleyrkena med bäst jobbchanser

Anmälan till universitets- och högskoleutbildningar öppnade igår. Enligt en ny rapport från Saco som bland annat Sveriges Farmaceuter bidragit till, kommer de flesta som börjar läsa en högskoleutbildning att ha goda chanser till jobb efter examen, däribland apotekare och receptarier.

Enligt rapporten som kartlägger arbetsmarknadens prognoser på fem års sikt, väntas samhällsvetare, beteendevetare och kommunikatörer möta hård konkurrens om jobben efter examen. De som väljer en karriär inom vård, skola och omsorg kommer däremot att ha goda jobbchanser.

Apotekare och receptarier hör till den grupp där konkurrensen om jobb både är och beräknas vara låg om fem år. Arbetsmarknaden påverkas dock av politiska beslut som kan ha stor effekt på arbetstillfällen, inte minst inom apotek och regioner.

Historiskt sett kännetecknas arbetsmarknaden av relativt små skillnader mellan hög- och lågkonjunktur. Förklaringen är att användningen av läkemedel inte påverkas i någon större utsträckning av konjunktursvängningar.

För apotekare är regionerna en arbetsmarknad som växer, även receptarier börjar i allt större utsträckning anställas inom sjukvården och även inom den kommunala vården.

Ladda ned rapporten och läs prognoserna här

Nyheter

16 mars 2023, 14:24

Apotekare och receptarier bland högskoleyrkena med bäst jobbchanser

Anmälan till universitets- och högskoleutbildningar öppnade igår. Enligt en ny rapport från Saco...

14 mars 2023, 09:56

Skärpt straff för den som begår brott mot hälso- och sjukvårdspersonal

Regeringen vill att det straffrättsliga skyddet för flera samhällsnyttiga funktioner, bland annat...

13 mars 2023, 08:44

Debatt: Att ange papperslösa strider mot yrkesetiken

Saco: Enligt Tidöavtalet ska offentlig­anställda bli skyldiga att anmäla pappers­lösa. Det går...