Nyhetsbrev

Som medlem får du förbundets nyhetsbrev. Nyhetsbreven är sektionsspecifika och kommer en gång per månad med undantag för sommaren.

Varje månad skickar Sveriges Farmaceuter nyhetsbrev för yrkesverksamma medlemmar inom respektive sektion: apoteks-, industri- och offentligsektionen. Ett nyhetsbrev skickas även till medlemmar som inte uppgett vilken sektion de tillhör, ”okänd sektion”.

Förbundets ambition är att nyhetsbreven ska innehålla information om vad som är på gång inom förbundet och i den farmaceutiska världen, tips på aktiviteter och arrangemang, länkar till intressanta nyheter med mer.

Har du tips på innehåll? Kontakta kommunikations- och webbansvarig Nathalie Ahnemark Levin: nathalie.ahnemark@sverigesfarmaceuter.se

Notera att om du arbetar på ett företag där det finns en lokalförening kan det finnas lokala nyhetsbrev med information om det fackliga arbetet inom just ditt företag. Kontrollera att din arbetsplats och mejladress på Min Sida är aktuell för att tillse att du får eventuella lokala nyhetsbrev.

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Obs! Är du redan medlem och inte får nyhetsbrevet så beror det troligen på att vi har fel e-postadress i medlemsregistret. Logga in på Min Sida och ändra din e-postadress