Fullmäktige 2023

25 november 2023

Plats: Digitalt

Fullmäktige – en viktig plattform för beslut

Vad ska Sveriges Farmaceuter ägna sig åt under det kommande året, och vad ska förbundets resurser – medlemmarnas avgifter – användas till? Det är grundläggande frågor när förbundet samlas för fullmäktige.

Årets fullmäktige infaller den 25 november och genomförs digitalt. Mötets syfte är att granska förbundets och styrelsens verksamhet under den föregående mandatperioden, samt sätta riktlinjer och ekonomi för förbundets kommande period, genomföra eventuella val, med meraEn av huvudfrågorna är översynen av förbundets demokratiska organisation som ska presenteras. 

Läs om hur du kan påverka inför och under fullmäktige här