Facklig grundutbildning för förtroendevalda inom regionerna, pass 1

21 mars 2023, 13:00 – 16:00

Plats: Digitalt

Du som är förtroendevald inom en region är välkommen på webbaserad facklig grundutbildning, pass 1 av 2. Kursen riktar sig till dig inom det som tidigare hette landsting, men idag kallas för region. Förtroendevalda med regionansvar inom en apotekskedja anmäler sig istället här

Målet med utbildningen är att ni ska få:

  • Få ökad kännedom om förbundets organisation och er lokalförenings plats i densamma.
  • Få ökad kännedom rörande grundläggande fackliga begrepp.
  • Få ökad kännedom över den avtalsstruktur som ni och er lokalförening ingår i.
  • Veta vart ni kan vända er för att få stöd i ert lokalfackliga uppdrag

Rätt att gå utbildningen på betald arbetstid
Då utbildningen genomförs i enlighet med förtroendemannalagen (SFS 1974:358), samt studieledighetslagen (SFS 1974:981), har du som lokalt fackligt förtroendevald rätt till att genomföra utbildningen på arbetstid med bibehållen lön, under förutsättning att arbetsgivaren fått information om utbildningen med tillräcklig framförhållning. Lagen kräver att arbetsgivaren får minst två veckors förvarning, vi vill helst dock ge så mycket framförhållning som möjligt i syfte att förenkla för alla inblandade.

När: 21 mars 2023, 13:00-16:00
Var: Digitalt via Zoom, länk skickas ut inför eventet

Kalender

mar
21

21 mars 2023, 13:00 – 16:00

Facklig grundutbildning för förtroendevalda inom regionerna, pass 1

Digitalt

mar
24

24 mars 2023, 09:00 – 15:00

Facklig grundutbildning för förtroendevalda inom regionerna, pass 2

Digitalt

mar
28

28 mars 2023, 13:00 – 15:00

Hej student! Studiebesök på APL

Prismavägen 2, Kungens Kurva

apr
04

04 april 2023, 19:00 – 20:00

PRECISE – innovativ precisionshälsa

Digitalt

apr
19

19 april 2023, 13:00 – 16:00

Facklig grundutbildning för förtroendevalda inom apotek, pass 1

Digitalt

apr
19

19 april 2023, 14:30 – 16:00

Hej Student! Studiebesök på AstraZeneca i Mölndal

Pepparedsleden 1, Mölndal

apr
21

21 april 2023, 09:00 – 15:00

Facklig grundutbildning för förtroendevalda inom apotek, pass 2

Digitalt