">

Almedalen: Hot om kompetensbrist inom hälso- och sjukvården – Universiteten slår larm

30 juni 2023, 08:00 – 09:00

Plats: Campus Gotland B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "B24"

Sveriges farmaceuter deltar vid rundabordssamtal anordnat av Uppsala universitet. 

Ett lågt intresse för flera vårdyrken utgör ett akut hot mot kompetensförsörjningen av hälso- och sjukvården. Detta återspeglas i lågt söktryck till flera vårdutbildningar såsom utbildning till logoped, arbetsterapeut och fysioterapeut samt till biomedicinsk analytiker och receptarie. Hur kan intresset för att utbilda sig till dessa yrken ökas?

Förbundsordförande Agnieszka Madej deltar och representerar förbundet. 

Välkommen!

Kalender

okt
03

03 oktober 2023

Förbundsstyrelsen sammanträder

okt
03

03 oktober 2023, 13:45 – 16:00

Hej student! Studiebesök AstraZeneca i Mölndal

Pepparedsleden 1, Mölndal

okt
11

11 oktober 2023, 15:00 – 16:00

Hej student! Läkemedelsföretaget Takeda föreläser

Digitalt

okt
18

18 oktober 2023, 17:00 – 19:30

Prisutdelning till Årets farmaceut och Årets farmacistudent 2023

okt
25

25 oktober 2023, 10:00 – 11:30

Skyddsombudens dag, föreläsning om arbetsmiljö och AI

Digitalt

okt
26

26 oktober 2023

Förbundsstyrelsen sammanträder

okt
26

26 oktober 2023, 14:00 – 15:00

Hej Student! TLV informerar

Digitalt