Lönekurs för förtroendevalda inom apotek

28 september 2022, 10:00 – 16:00

Plats: Online

Kurs för dig som är lokalt förtroendevald på apotek och redan ingår, eller ska ingå, i din Akademikerförenings lönedelegation.

Kursens syfte är att stötta dig som förtroendevald i hur avtalet är tänkt att fungera när du förhandlar med ditt företag, men inleds med ett pass där vårt löneavtal förklaras som en helhet i den lönebildningsmodell som finns på svensk arbetsmarknad idag.

Rätt att gå utbildningen på betald arbetstid
Då utbildningen genomförs i enlighet med förtroendemannalagen (SFS 1974:358), samt studieledighetslagen (SFS 1974:981), har du som lokalt fackligt förtroendevald rätt till att genomföra utbildningen på arbetstid med bibehållen lön, under förutsättning att arbetsgivaren fått information om utbildningen med tillräcklig framförhållning. Lagen kräver att arbetsgivaren får minst två veckors förvarning, vi vill helst dock ge så mycket framförhållning som möjligt i syfte att förenkla för alla inblandade.

När: 28 september, 10:00-16:00
Var: via Zoom, länk skickas ut inför eventet

Vid problem med att få gå kursen, kontakta din lokalförening (om sådan finnes) för stöd. Om ni saknar förening, mejla till forhandling@sverigesfarmaceuter.se

Kalender

dec
05

05 december 2022, 17:00 – 18:00

Hej student! Meet and greet, DOZ Apotek

Rosenlundsgatan 54, Stockholm

dec
07

07 december 2022, 13:00 – 16:00

Hej student! Farmaforum

Digitalt