Facklig grundutbildning för förtroendevalda inom apotek, pass 1

07 september 2022, 13:00 – 16:00

Plats: Online

Du som är förtroendevald inom apotek är välkommen på webbaserad facklig grundutbildning, pass 1 av 2.

Målet med utbildningen är att ni ska:

  • Få ökad kännedom om förbundets organisation och er lokalförenings plats i densamma.
  • Få ökad kännedom rörande grundläggande fackliga begrepp.
  • Få ökad kännedom över den avtalsstruktur som ni och er lokalförening ingår i.
  • Veta vart ni kan vända er för att få stöd i ert lokalfackliga uppdrag

Rätt att gå utbildningen på betald arbetstid

Då utbildningen genomförs i enlighet med förtroendemannalagen (SFS 1974:358), samt studieledighetslagen (SFS 1974:981), har du som lokalt fackligt förtroendevald rätt till att genomföra utbildningen på arbetstid med bibehållen lön, under förutsättning att arbetsgivaren fått information om utbildningen med tillräcklig framförhållning. Lagen kräver att arbetsgivaren får minst två veckors förvarning, vi vill helst dock ge så mycket framförhållning som möjligt i syfte att förenkla för alla inblandade.

När: 7 september, 13:00-16:00
Var: via Zoom, länk skickas ut inför eventet


Vid problem med att få gå kursen, kontakta din lokalförening (om sådan finnes) för stöd. Om ni saknar förening, mejla till forhandling@sverigesfarmaceuter.se

Kalender

sep
07

07 september 2022, 13:00 – 16:00

Facklig grundutbildning för förtroendevalda inom apotek, pass 1

Online

sep
14

14 september 2022, 09:00 – 15:00

Facklig grundutbildning för förtroendevalda inom apotek, pass 2

Online

sep
28

28 september 2022, 10:00 – 16:00

Lönekurs för förtroendevalda inom apotek

Online