Facklig grundutbildning för förtroendevalda inom apotek, pass 1

02 mars 2022, 13:00 – 16:00

Plats: Digitalt

Du som är förtroendevald inom apotek är välkommen på webbaserad facklig grundutbildning, pass 1 av 2.

Målet med utbildningen är att ni ska:

  • Få ökad kännedom om förbundets organisation och er lokalförenings plats i densamma.
  • Få ökad kännedom rörande grundläggande fackliga begrepp.
  • Få ökad kännedom över den avtalsstruktur som ni och er lokalförening ingår i.
  • Veta vart ni kan vända er för att få stöd i ert lokalfackliga uppdrag

Rätt att gå utbildningen på betald arbetstid

Då utbildningen genomförs i enlighet med förtroendemannalagen (SFS 1974:358), samt studieledighetslagen (SFS 1974:981), har du som lokalt fackligt förtroendevald rätt till att genomföra utbildningen på arbetstid med bibehållen lön, under förutsättning att arbetsgivaren fått information om utbildningen med tillräcklig framförhållning. Lagen kräver att arbetsgivaren får minst två veckors förvarning, vi vill helst dock ge så mycket framförhållning som möjligt i syfte att förenkla för alla inblandade.

När: 2 mars, kl.13:00-16:00
Var: Digitalt via Zoom, länk skickas ut inför eventet


Vid problem med att få gå kursen, kontakta din lokalförening (om sådan finnes) för stöd. Om ni saknar förening, mejla till forhandling@sverigesfarmaceuter.se

Kalender

mar
02

02 mars 2022, 13:00 – 16:00

Facklig grundutbildning för förtroendevalda inom apotek, pass 1

Digitalt

mar
09

09 mars 2022, 09:00 – 15:00

Facklig grundutbildning för förtroendevalda inom apotek, pass 2

Digitalt

mar
16

16 mars 2022, 13:00 – 16:00

Facklig grundutbildning för förtroendevalda inom regionerna, pass 1

Digitalt

mar
23

23 mars 2022, 09:00 – 15:00

Facklig grundutbildning för förtroendevalda inom regionerna, pass 2

Digitalt

apr
05

05 april 2022 – 07 april 2022

Facklig grundutbildning för förtroendevalda inom apotek

Stockholm, plats meddelas inom kort

maj
11

11 maj 2022

Facklig grundutbildning för förtroendevalda inom Saco-S, pass 1

Digitalt

maj
12

12 maj 2022

Facklig grundutbildning för förtroendevalda inom Saco-S, pass 2

Digitalt