Välkommen till en föreläsning om Farmaceuter utan gränser

21 april 2021, 19:00 – 20:00

Plats: Digitalt

Farmaceuter utan Gränser Sverige är en ideell organisation som bland annat arbetar för en förbättrad läkemedelsförsörjning och läkemedelsanvändning i låginkomstländer.

Organisationen drivs helt av ideella krafter och verkar för:
• Kompetensutveckling, tillgång till och rationell användning av läkemedel
• Att påverka så att läkemedelsfrågor prioriteras
• Ett ökat medvetande, kompetens och engagemang bland farmaceuter och andra intresserade i Sverige
• Skapande av nätverk och samarbeten i Sverige och internationellt

På det här webbinariet får du bland annat lära dig mer om hur det fungerar med långsiktiga utvecklingsprojekt inom det farmaceutiska området från Sverige och hur det fungerar med läkemedelshantering och sjukvårdshantering i praktiken i låginkomstländer. Du får även goda exempel på hur svenska farmaceuter arbetar för allas rätt till god läkemedelsbehandling i utlandet, och hur du kan bidra.

Föreläsare: Afifa Trad
Moderator: Emelie Janefjord

Tid: 21 april, klockan 19:00 – 20:00
Plats: Digital sändning via Zoom.

Föreläsningen kommer även att spelas in.
Ett samarrangemang med Apotekarsocieteten

Endast för Sveriges Farmaceuters medlemmar. Apotekarsocietetens medlemmar anmäler sig hos APS.


 

Kalender

apr
15

15 april 2021, 13:00 – 16:00

Extra fullmäktige

Digitalt

apr
21

21 april 2021, 19:00 – 20:00

Välkommen till en föreläsning om Farmaceuter utan gränser

Digitalt