Facklig grundutbildning för förtroendevalda inom Saco-S, pass 2

15 juni 2021, 09:00 – 13:00

Plats: Digitalt

Du som är förtroendevald inom E-hälsomyndigheten eller Läkemedelsverket är välkommen på webbaserad facklig grundutbildning pass 2. Observera att du behöver ha gått den fackliga grundutbildningen pass 1 alternativt deltagit vid en av våra fysiska grundutbildningar för att delta.

Under utbildningen går vi bland annat igenom:

·       Avtal
·       Föreningsvård
·       Förhandling – former etc

Rätt att gå utbildningen på betald arbetstid
Då utbildningen genomförs i enlighet med förtroendemannalagen (SFS 1974:358), samt studieledighetslagen (SFS 1974:981), har du som lokalt fackligt förtroendevald rätt till att genomföra utbildningen på arbetstid med bibehållen lön, under förutsättning att arbetsgivaren fått information om utbildningen med tillräcklig framförhållning. Lagen kräver att arbetsgivaren får minst två veckors förvarning, vi vill helst dock ge så mycket framförhållning som möjligt i syfte att förenkla för alla inblandade.

När: 15 juni, 9:00-13:00
Var: Digitalt via Zoom, länk skickas ut inför eventet

Vid problem med att få gå kursen, kontakta din Saco-S-förening (om sådan finnes) för stöd, om ni saknar förening, mejla till forhandling@sverigesfarmaceuter.se

Välkommen!

Kalender

jun
08

08 juni 2021, 00:00 – 20 juni 2021, 23:59

Digital föreläsning med Anna Bennich

Digitalt