Facklig grundutbildning för förtroendevalda inom apotek, pass 1

20 oktober 2021, 13:00 – 16:00

Plats: Digitalt

Du som är förtroendevald inom apotek är välkommen på webbaserad facklig grundutbildning, pass 1 av 2.

Målet med utbildningen är att ni ska få:

  • Få ökad kännedom om förbundets organisation och er lokalförenings plats i densamma.
  • Få ökad kännedom rörande grundläggande fackliga begrepp.
  • Få ökad kännedom över den avtalsstruktur som ni och er lokalförening ingår i.
  • Veta vart ni kan vända er för att få stöd i ert lokalfackliga uppdrag

Rätt att gå utbildningen på betald arbetstid
Då utbildningen genomförs i enlighet med förtroendemannalagen (SFS 1974:358), samt studieledighetslagen (SFS 1974:981), har du som lokalt fackligt förtroendevald rätt till att genomföra utbildningen på arbetstid med bibehållen lön, under förutsättning att arbetsgivaren fått information om utbildningen med tillräcklig framförhållning. Lagen kräver att arbetsgivaren får minst två veckors förvarning, vi vill helst dock ge så mycket framförhållning som möjligt i syfte att förenkla för alla inblandade.

När: 20 oktober, 13:00-16:00
Var: Digitalt via Zoom, länk skickas ut inför eventet

 Vid problem med att få gå kursen, kontakta din lokalförening (om sådan finnes) för stöd, om ni saknar förening, mejla till forhandling@sverigesfarmaceuter.se

 

Kalender

sep
29

29 september 2021, 19:00 – 20:30

Inspirationsföreläsningar – branschbyte

Digitalt

sep
30

30 september 2021, 10:00 – 16:00

Lönekurs för förtroendevalda inom apotek

Digitalt

okt
20

20 oktober 2021, 13:00 – 16:00

Facklig grundutbildning för förtroendevalda inom apotek, pass 1

Digitalt

okt
23

23 oktober 2021, 12:00 – 24 oktober 2021, 13:00

FramtidsFarmaceuterna 2021

Apotekarsocieteten i Stockholm, eller digitalt via Zoom

okt
28

28 oktober 2021, 09:00 – 15:00

Facklig grundutbildning för förtroendevalda inom apotek, pass 2

Digitalt

nov
26

26 november 2021, 12:00 – 27 november 2021, 13:30

Fullmäktige 2021

Elite Palace Hotel, Stockholm