Årsmöte för Akademikerföreningen inom Apotek Hjärtat

24 mars 2021, 19:00 – 20:30

Plats: Digitalt

Välkommen på årsmöte för Sveriges Farmaceuters Akademikerförening inom Apotek Hjärtat.

 Preliminär dagordning:

 1. Årsmötets stadgeenliga kallande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av
  – mötesordförande
  – mötessekreterare
  – två protokollsjusterare, tillika rösträknare
 4. Inlämnade förslag och motioner
 5. Styrelsens årsberättelse 
 6. Revisorernas revisionsberättelse
 7. Ansvarsfrihet för föregående styrelse
 8. Fastställande av ordinarie antal styrelseledamöter (minst fem, enligt stadgarna.)
 9. Fastställande av antal suppleanter i styrelsen (minst två, enligt stadgarna.)
 10. Personval av:
  – ordförande
  – Ledamöter (minst fyra)
  – Suppleanter (minst två)
  – Valberedning, (tre stycken, varav en sammankallande.)
  – En revisor och en revisorssuppleant.
 11. Förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
 12. Mötets avslutande

Motioner

Du som medlem kan motionera. Vill du att akademikerföreningen borde jobba med något specifikt, eller har du något annat du vill få upptaget på årsmötet? Mejla då en motion senast den 15 mars.

Anmälan

När: Onsdagen den 24 mars kl. 19-20.30
Var: Digitalt möte via zoom.

För anmälan mejla till af.hjartat@sverigesfarmaceuter.se senast den 22 mars.
Inloggningsuppgifter och samtliga handlingar till årsmötet kommer att sändas ut efter anmälan. 

Kalender

apr
15

15 april 2021, 13:00 – 16:00

Extra fullmäktige

Digitalt

apr
21

21 april 2021, 19:00 – 20:00

Välkommen till en föreläsning om Farmaceuter utan gränser

Digitalt