Apoteksdagen 2021 - senaste nytt för dig som farmaceut

24 november 2021, 10:00 – 16:00

Plats: Digitalt via Zoom

Onsdag 24 november anordnar Sveriges Farmaceuter Apoteksdagen tillsammans med Apotekarsocieteten och Sveriges Apoteksförening.

Krav på medicintekniska produkter och farmaceutiska tjänster på apotek

Som farmaceut på apotek har du säkerligen hört talas om både ny lagstiftning för medicintekniska produkter och att TLV, på uppdrag av regeringen, ska genomföra försök med en farmaceutisk tjänst på apotek. Apoteksdagen 2021 ägnas åt att reda ut vad som är på gång och hur utvecklingen påverkar dig som farmaceut.

Under en heldag fördjupar vi oss i och diskuterar dessa ämnen med hjälp av olika aktörer så som apotek, universitet och myndighet. Det blir internationella utblickar och nedslag i vad som sker härnäst på apoteken. Dagen, som är ett samarrangemang mellan Apotekarsocieteten, Sveriges Farmaceuter och Sveriges Apoteksförening, kommer att ske online via Zoom.

Program

Moderator för förmiddagen: Teresa Matérn, Apotekarsocieteten

09.45–10.00 Inloggning av alla deltagare

10.00–10.05 Välkomna till Apoteksdagen
                      Robert Kronqvist, Apotekarsocieteten

10.05–10.20 Introduktion till medicinteknisk produkt
                     Micael Johansson, sektionen för Medicinteknik

                    - Definition, MDR
                    - Medicinteknik på apotek
                    - Produkter som kan vara både läkemedel och medicinteknik

10.20–10.35 Introduktion till kraven i MDR med avseende på distributör och importör.
                     Tomas Byström, Läkemedelsverket

10.35–10.55 Inhalationscheck i Norge
                     Jeanette Stigsson, Norsk Medsilandepot

11.00–11.10 Paus

11.10–11.30 Apotekarsocietetens pris för att hedra Rune Lönngrens arbete inom samhällsinriktade läkemedelsfrågor.
                     Margareta Hammarlund-Udenaes,
                     Märit Johansson, Apotekarsocieteten

11.30–12.30 Lunch

Moderator för eftermiddagen: Erika Larsson, Sveriges Farmaceuter

12.30–15.45 Farmaceutiska tjänster           

12.30–13.00 Erfarenheter av farmaceutiska tjänster i Norge.
                      Hilde Ariansen,
Apoteksforeningen

13.00–13.30 The changing face of community pharmacy in The Netherlands.
                      Prof. Marcel Bouvy, Utrecht University

13.30–13.45 Paus

13.45- 15.30 En försöksverksamhet med farmaceutisk tjänst på öppenvårdsapotek

13.45–14.15  TLV:s regeringsuppdrag och vad händer på apoteken under våren 2022
                      Anna Montgomery, TLV
                      Fredrik Boström, Sveriges Apoteksförening

14.15–14.30 Erfarenheter från inhalationsprojekt i samarbete med lokal vårdcentral
                     Hanna Stenstad, Apoteksgruppen        

14.30–14.45 Hur ser en större apotekskedja på projektet
                     Monika Magnusson, Apotek Hjärtat 

14.45–15.00 Paus

15.00–15.45 Paneldiskussion: Hur ska vi lyckas med farmaceutiska tjänster?
                     Sofia Kälvemark-Sporrong, Uppsala universitet,
                     Karin Gummeson, Sveriges Farmaceuter
                     Hanna Stenstad, Apoteksgruppen
                     Monika Magnusson, Apotek Hjärtat
                     Anna-Karin Klomp, Astma- och allergiförbundet.        

15.45–16.00 Bästa kundinsats på apotek
                      Carin Svensson, Öppenvårdssektionen 

 

Anmälan görs på Apotekarsocietetens hemsida. Är du inte medlem hos Apotekarsocieteten kan du i stället anmäla dig via mejl: lovisa.andersson@apotekarsocieteten.se.