Frågor om ledighet

Kan arbetsgivaren tvinga mig att ta ut semesterledighet?

Ytterst är det arbetsgivaren som beslutar om förläggningen av semesterledighet om man inte kan komma överens, detta i enlighet med semesterlagen. Arbetsgivaren måste samråda med den anställde kring utläggning av semester.

Man har dessutom rätt att få sin huvudsemester förlagd med fyra sammanhängande veckor under perioden från juni till augusti. Här kan det dock finnas andra bestämmelser i gällande kollektivavtal.

Jag jobbar inom en region och har fått semester beviljad och påbörjat den, men arbetsgivaren beordrar in mig för arbete – vad gäller?

Om du arbetar inom en region eller kommun kan din påbörjade semester avbrytas om det finns synnerliga skäl (Allmänna Bestämmelser § 27 mom 13). Det ska vara fråga om extraordinära situationer som inte kan förutses, som till exempel stora olyckor eller utbrott av epidemier.

Du kan få ersättning för kostnader i samband med din avbrutna semester. Kontakta medlemsrådgivningen för närmare rådgivning i ditt enskilda fall.

 

Kan arbetsgivaren bestämma att jag inte får åka på en planerad semesterresa?

Generellt sett är svaret nej. Har du fått semester beviljad, kan inte arbetsgivaren bestämma att du inte får åka på en planerad semesterresa. Du gör dock klokt i att följa Utrikesdepartementets (UD) avrådan från särskilda resmål. Här hittar du UDs uppdaterade reserekommendationer