Frågor om din anställning

Min arbetsgivare har begärt att jag skall skriva på en överenskommelse om permittering. Vad ska jag tänka på?

Som medlem i Sveriges Farmaceuter hjälper vi dig gärna att granska överenskommelsen innan du skriver på den. Detta är särskilt viktigt för dig som inte har kollektivavtal. Det går bra att maila oss på forhandling@sverigesfarmaceuter.se

Uppge ditt namn och medlems- eller personnummer.

Jag är inte med i a-kassan, vad händer om jag blir arbetslös?

Du kan ha rätt till en viss grundersättning, men den är väldigt låg. Se till att gå med i a-kassan som komplement till ditt medlemskap i Sveriges Farmaceuter, så du kan få både a-kassa och inkomstförsäkring.

Under 2020 finns tillfälliga regler för a-kassan. Redan efter tre månaders medlemskap kan du ha rätt till ersättning upp till 80 procent av lönen. Kravet på arbetat tid har sänkts till 60 timmar och taket i ersättningen har höjts till 33 000 kronor per månad. Dessutom avskaffas karensdagarna för den som blivit uppsagd. Förändringarna börjar gälla vid olika tidpunkter, kontrollera vad som gäller med Akademikernas a-kassa.

Kan jag vägra att åka på en tjänsteresa, eller kan arbetsgivaren beordra att jag åker?

En arbetsgivare kan beordra dig, eftersom detta ligger inom ramen för arbetsledningsrätten. Förbundets uppfattning är att arbetsgivarna försöker vara tillmötesgående och att få arbetsgivare medvetet väljer att utsätta sin personal för risker. Skulle det uppstå oklarheter, kontakta vår medlemsrådgivning, telefon: 08 - 507 999 00, eller kontakta oss via mejl. 

Kan en arbetsgivare kräva att jag testar mig för att se om jag bär coronaviruset?

Det beror på var du arbetar. Om du exempelvis arbetar på ett sjukhusapotek och kan komma i direktkontakt med patienter som är bärare av covid-19, är det direkt olämpligt att vägra att testas för smitta. Om du däremot har renodlade tjänstemannauppgifter och inte riskerar att komma i direktkontakt med viruset, så kan svaret vara nej. Om en smittskyddsläkare begär att du testas för covid-19, kan du aldrig vägra att testas (källa: 3e kapitlet Smittskyddslagen

Får jag vara hemma från jobbet om förskolan eller skolan är stängd?

Du har rätt att vara ledig för vård av barn (VAB) om ett barn är sjukt, smittbärare eller om dess ordinarie vårdare är sjuk (13 kapitlet Socialförsäkringsbalken och 8 § föräldraledighetslagen). Det inkluderar även misstanke om smitta, det kan exempelvis vara en sjuksköterska eller läkare som bedömt detta.

Om ditt barn inte är sjukt, smittbärare eller ordinarie vårdare är sjuk, så kan du inte nyttja VAB. Då får du istället försöka, om möjligt, att arbeta hemifrån, ta semester, tjänstledigt eller försöka lösa situationen på annat sätt.