Förbundsordförande Ulf Janzon om coronaviruspandemin

Till Sveriges Farmaceuters medlemmar med anledning av coronaviruspandemin

Allra först vill jag uttrycka min och förbundets uppskattning till vårdens och apotekens personal.  I kampen mot covid-19 gör ni en extremt viktig insats för medborgare, patienter och för samhället.

Sverige och världen står just nu inför extraordinära utmaningar när det gäller att begränsa smittspridningen av Coronaviruset. Våra privatliv och arbetsliv påverkas av de restriktioner och försiktighetsåtgärder som just nu implementeras både nationellt och internationellt.


På bild: Ulf Janzon, förbundsordförande för Sveriges Farmaceuter 

Många känner en oro kring den utveckling vi ser, både som privatpersoner och professionsutövare. Samhällets krisberedskap sätts på prov och vi måste alla ta vårt ansvar för att minimera en vidare smittspridning.

Apoteken är ofta den första kontaktpunkten för allmänheten, för de som är oroliga och har frågor om viruset. Som ni kanske redan vet, ställde sig Sveriges Farmaceuter tillsammans med Sveriges Apoteksförening i förra veckan till regeringens förfogande, och frågade hur farmaceuterna på apoteken ytterligare kan bidra. Även farmaceuter i vården, på myndigheter och många företag gör viktiga insatser, tack!

Bland Sveriges Farmaceuters medlemmar finns många som i sitt arbete möter personer som riskerar att möta smittade och som själva är särskilt känsliga för smitta. Mina tankar är hos er och jag förstår att rådande omständigheter ställer särskilda krav.

För Sveriges Farmaceuter är det en självklarhet att på alla sätt försöka bidra till att begränsa smittspridningen. Därför har vi beslutat att så långt det är möjligt och så länge det behövs anpassa vår verksamhet efter de förhållanden som råder.

Jag vill uppmana er alla att följa de råd och anvisningar som ges från våra expert­myndigheter. På förbundets webbplats kommer vi kontinuerligt att uppdatera information om Coronavirus-pandemin som är av betydelse för våra medlemmars professionsutövning och arbetsförhållanden.

Ulf Janzon

Förbundsordförande