Årets Farmaceut 2018


Anna Montgomery är Årets Farmaceut 2018

 

Sveriges Farmaceuter utnämner apotekaren Anna Montgomery till årets Farmaceut. Årets Farmaceut utses av Sveriges Farmaceuters förbundsstyrelse. Utmärkelsen ska enligt statuten tilldelas ”en i Sverige verksam farmaceut som genom sina insatser inom den praktiska farmacin har bidragit till att förstärka, utveckla eller befästa farmacins roll i samhället”. Priset instiftades 1983 av dåvarande Bristol Myers AB och delas ut av Sveriges Farmaceuters styrelse. Priset består av äran och 10 000 kronor. 

Årets farmaceut tilldelas sitt pris vid en ceremoni den 11 oktober då hon även ges möjlighet att hålla en föreläsning.

Läs om hur du anmäler dig till ceremonin här

Motivering årets farmaceut

Anna Montgomery examinerades som apotekare 2001 och disputerade med avhandlingen ”Counselling in Swedish Community Pharmacies : Understanding the Process of a Pharmaceutical Care Service” 2009. Sedan 2011 har hon arbetat på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) som medicinsk utredare.

Under åren 2016–2017 var hon sekreterare för Nya Apoteksmarknadsutredningen där apotekares och receptariers unika kompetens framhölls i ett antal förslag som sedan också godtogs av Riksdagen.

Anna har genom en personlighet präglad av integritet och yrkesstolthet på ett mycket konkret sätt bidragit till att tydliggöra och befästa apotekares och receptariers kompetens i samhället.

Här kan du läsa om tidigare pristagare av Årets Farmaceut