Aktuellt från Sveriges Farmaceuter

Sveriges Farmaceuter hjälper gärna dig som är journalist eller politiker med fakta om farmaceuternas professionella villkor.

Som Sveriges enda förbund exklusivt för apotekare och receptarier har vi stor erfarenhet och kunskap om farmaceutens yrkesroll och arbetsliv.

Har du frågor om våra nyheter, kontakta oss här

Press
Förbundets remissvar

Senaste nytt

11 juni 2021, 09:30

Debatt: Studenter måste ges förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden

10 juni 2021, 07:46

Sveriges Farmaceuter tillstyrker förslag om Pneumokockvaccinationsprogram

07 juni 2021, 17:07

Nästa steg mot ett nytt avtal om trygghet på arbetsmarknaden