Aktuellt

På denna sida publiceras nyheter inom SENNA-projektet löpande. Har du frågor eller tips? Kontakta Bernt.jakobson@sverigesfarmaceuter.se

Arbetsförmedlingens checklista tillgänglig på hemsidan

2017-07-21

Nu har Sveriges Farmaceuter lagt ut Arbetsförmedlingens checklista för nyanlända apotekare och...

Regionala nätverk för nyanlända farmaceuter

2017-07-19

Vill du som nyanländ farmaceut, med apotekarexamen utanför EU/EES, delta i ett regionalt nätverk ...

Nätverk för engagerade politiker

2017-07-13

Sveriges Farmaceuter har beviljats främjandemedel för ett projekt som syftar till att skynda på o...

Nätverk för dig som är arbetsgivare

2017-07-12

Sveriges farmaceuter har fått projektmedel för att under resten av året 2017 verka för att snabba...

Nätverk för dig som är nyanländ farmaceut

2017-07-12

Vill du som nyanländ farmaceut ingå i ett nätverk för farmaceuter! Regionalt, lokalt eller...